Kategorie ÚSES a VKP


Pro úřady zpracováváme podklady pro jejich činnost v ochraně přírody.


Fotogalerie

Mašovice (okres Tábor), biokoridor a interakční prvek

ÚSES a VKP
Nehodnoceno
Biokoridor v této lokalitě doprovází cestu s mezí a zohledňuje stávající rozptýlenou zeleň.

Prasetín (okres Tábor), biokoridor

ÚSES a VKP
Nehodnoceno
Pozemkové úpravy ponechávají volné pozemky pro prvky ÚSES tak, jak byly zapracovány do generelu. Prováděcí projekty pak řeší přesné osazovací schéma.