ÚSES a VKP
Nehodnoceno
Biokoridory a interakční prvky jsou nedílnou součástí územního systému ekologické stability. Komplexní pozemkové úpravy vyhrazují pozemky pro tyto prvky a v některých případech jsou podle prováděcích projektů také realizovány.

Mašovice (okres Tábor), biokoridor a interakční prvek

ÚSES a VKP
Nehodnoceno
Biokoridor v této lokalitě doprovází cestu s mezí a zohledňuje stávající rozptýlenou zeleň.

stav na jaře 2008 stav na jaře 2008 stav v létě 2009 stav na jaře 2008 stav v létě 2009 stav na jaře 2008 stav v létě 2009 stav na jaře 2008 stav v létě 2009

Hodnocení alba


Hodnocení článku