Kategorie Krajinné úpravy


Řešíme jak mapování krajiny, tak posudky dopadu záměru na krajinný ráz ap.

Od roku 1992 jsme pro řadu území v kraji Vysočina zpracovávali mapování aktuálního stavu krajiny podle metodiky AOPK ČR.

Pro vybraná území jsme zpracovali i mapování fytocenéz (též podle metodiky AOPK ČR).

Pro vybrané biotopy jsme zpracovali podklady pro registraci významných krajinných prvků.

Pro potřeby pozemkových úprav jsme zpracovali např. návrh dřevinného doprovodu polních cest.

Pro záměry investorů s dopadem na krajinný ráz zpracováváme posouzení podle nejnovějších metodik.


Ukázky projektů

Seznam je prázdný. Žádné články neexistují. Můžete zobrazit články ve všech kategoriích.