Kategorie ÚSES a VKP


Pro úřady zpracováváme podklady pro jejich činnost v ochraně přírody.


Ukázky projektů

Mašovice (okres Tábor), biokoridor a interakční prvek

ÚSES a VKP
Nehodnoceno
Biokoridory a interakční prvky jsou nedílnou součástí územního systému ekologické stability. Komplexní pozemkové úpravy vyhrazují pozemky pro tyto prvky a v některých případech jsou podle prováděcích projektů také realizovány.

Prasetín (okres Tábor), biokoridor

ÚSES a VKP
Nehodnoceno
Zeleň vysázená ve volné krajině vyžaduje v prvních letech zvýšenou péči. Způsob založení prvků ÚSES má v tomto případě co nejvíce snížit náklady na následnou údržbu.