Kategorie Zámecké parky a zahrady


Při zpracování projektových dokumentací historických zahrad a parků úzce spolupracujeme s památkáři, abychom zajistili průchodnost návrhu řešení v následných úředních řízeních.


Ukázky projektů

Hrad Kámen - revitalizace parku

Zámecké parky a zahrady
Nehodnoceno
Vegetační i technické prvky historického parku potřebují po 30 letech oživení a obnovu.

Čelákovice, rehabilitace areálu Volmanovy vily v Čelákovicích, část park

Zámecké parky a zahrady
Nehodnoceno
Zahrada vily továrníka Volmana má nové využití, se kterým souvisí také sadové úpravy. Projekt je realizován postupně.

Červená Lhota, regenerace zámeckého parku I. etapa - giardinetto

Zámecké parky a zahrady
Nehodnoceno
Stísněný prostor ostrova se zámkem byl zaplněn přerostlými dřevinami. Podle projektu byly některé dřeviny odstraněny a případně doplněny vhodnější kultivary.