Chráněná území

Chráněná území

Zpracováváme koncepční dokumenty pro řešení péče o významné krajinné prvky, zvláště chráněná území.