Krajinné úpravy

Krajinné úpravy

Řešíme jak mapování krajiny, tak posudky dopadu záměru na krajinný ráz ap.