Městská a obecní zeleň

Městská a obecní zeleň

Návrhy řešení obecní zeleně jsou využívány jak při běžné údržbě (parsporty zeleně), tak při návrhu nových řešení problematických prostorů či jako podklad pro žádost o dotaci.

Tábor, okolí památníku na popravišti

Bývalé nacistické popraviště v Táboře je kulturní památkou a úprava v okolí řečniště neodpovídala významu místa. Pod přerostlými jalovci dokonce pobývali lidé bez domova a sousední svah fungoval jako minisjezdovka s letním i zimním provozem.

Obrataň - nový veřejný park

Nový park vzniká vedle silnice ale bude od ní oddělen dvouřadou alejí a volně rostoucím živým plotem. Obec Obrataň se rozhodla pro své občany založit nový park doslova na zelené louce.

Humpolec, úprava u sokolovny a kolem pomníku TGM

Nová úprava komunikací v roce 2010 si vyžádala řešení přilehlých zelených ploch. Přehledné řešení prostoru kolem pomníku TGM od architekta Josefa Gočára bylo zachováno. Nové sadové úpravy doplnily výstavbu kruhového objezdu.

Pelhřimov, Děkanská zahrada, úprava okolí altánu a voliér

Velmi navštěvovaná plocha v centru města je postupně regenerována. Příjemně zastíněný prostor kolem ptačích voliér je hojně využíván zejména v létě. Větší zpevněná plocha je zde nutná pro umístění sadových lavic a dalšího vybavení.