Vyhrazená zeleň

Vyhrazená zeleň

Zpracováváme dokumentace regenerace zeleně pro žádosti ze SFŽP ap., dokumentace úprav okolí hospodářských či průmyslových staveb pro potřebu stavebních řízení.

Tábor, Dukelských bojovníků

V roce 2015 město opravilo komunikace a inženýrské sítě v okolí sedmi cihlových bytových domů v ulici Dukelských bojovníků. Následovala revitalizace zeleně. Při plánování a výsadbě byla jednou z podmínek úspěchu také dohoda s obyvateli domů a to zejména co se týče vybavení ploch sušáky prádla, sadovými lavicemi, psími pisoáry a dalším mobiliářem.

Větrný Jeníkov - izolační zeleň kolem areálu firmy ZEVAR

Hospodářský areál firmy bylo potřeba pohledově oddělit od obce. Výsadba domácích druhů dřevin je pro tento účel ideální, zvláště pokud areál sousedí s volnou krajinou. Projekt v několika stupních řešil optické a hygienické odclonění areálu směrem od obce a také doplnění dřevin podél toku v areálu.

Havlíčkův Brod, Mateřská škola P. Holého, řešení zahrady

Při výstavbě sousední tělocvičny se zmenšila zahrada mateřské školy. Celková úprava zahrady a nové herní vybavení pro více než 80 dětí se ukázalo jako nezbytné. Pro hru dětí je kromě pestrých herních prvků důležitý také volný trávník.

Světlá nad Sázavou, atrium Městského úřadu

Modernizací radnice vznikla také potřeba chráněného venkovního zázemí pro zaměstnance. Na velmi malou plochu se podařilo umístit požadované prvky: spojovací cestu, odpočinkový kout, okrasnou zeleň.

Světlá nad Sázavou, atrium firmy Sklo Bohemia, a. s.

Vstupní prostor slouží příchozímu jako první vizitka firmy. Úprava byla provedena kvalitně a přesně podle projektu.

Horní Cerekev, zahrada hotelu Rustikal

Velký uzavřený dvůr bývalého statku je nyní využit pro venkovní pobyt v rámci víceúčelového zařízení (restautrace, kongresový sál, wellness aj.). Členění plochy dvora vychází z rastru, jehož rozměry jsou odvozeny z prvků bývalého statku.