Zámecké parky a zahrady

Zámecké parky a zahrady

Při zpracování projektových dokumentací historických zahrad a parků úzce spolupracujeme s památkáři, abychom zajistili průchodnost návrhu řešení v následných úředních řízeních.

Červená Lhota, regenerace zámeckého parku I. etapa - giardinetto

V roce 2005 už byly původně holé skály kolem zámku zcela zakryté rostlinami a vzrostlý cypřišek pohledově konkuroval budově zámku. Stísněný prostor ostrova se zámkem byl zaplněn přerostlými dřevinami. Podle projektu byly některé dřeviny odstraněny a případně doplněny vhodnější kultivary.

Rekonstrukce parteru Růžové zahrady na Konopišti

Začátkem 90. let minulého století bylo potřeba obnovit obrysy jednotlivých částí parteru a růže poničené zvěří vyměnit za nové rostliny.

Hrad Kámen - revitalizace parku

Současná podoba zahrady je výsledkem úpravy z osmdesátých let minulého století. Navázala na stavební úpravy hradních budov ze sedmdesátých let. Vegetační i technické prvky historického parku potřebují po 30 letech oživení a obnovu.

Čelákovice, rehabilitace areálu Volmanovy vily v Čelákovicích, část park

Vila továrníka Volmana byla postavena podle plánu architektů Karla Janů a Jiřího Štursy na konci 30. let minulého století a je obklopena rozsáhlou zahradou. Zahrada vily továrníka Volmana má nové využití, se kterým souvisí také sadové úpravy.