O nás

Projekční a poradenská firma v oboru zahradní a krajinářské architektury byla založena v roce 1992.

Nabízí zákazníkům zejména v kraji Vysočina (ale i kdekoliv v ČR) služby:

Odborná činnost v dendrologickém oboru

  • průzkumy a posudky stromů
  • návrhy ošetření a konzervace dřevin
  • inventarizace dřevin

Poradenství a projekce

  • zahrady rodinných domů
  • veřejná zeleň, návsi a náměstí, zeleň obytných souborů, řešení uliční zeleně
  • pasporty a generely městské zeleně
  • historické zahrady a parky
  • dětská hřiště, školní zahrady, zahrady domovů důchodců
  • hřbitovní zeleň
  • zeleň u hospodářských objektů - průmyslových i zemědělských
  • reprezentační zeleň u administrativních budov

Krajinné plánování

  • územní systémy ekologické stability (ÚSES) - generely
  • oponentní posudky ÚSES
  • realizační projekty pro prvky ÚSES - biocentra, biokoridory
  • podklady pro žádost o podporu z programu Péče o krajinu nebo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR
  • rekultivace
  • plány péče o zvláště chráněná území
  • podklady pro registarci významných krajinných prvků

Naše projektová dokumentace je autorizována pro územní či stavební řízení. Zajistíme i realizaci či údržbu zeleně podle zpracovaných projektů. Referenční seznam vybraných projektů, u nichž jsme autory (případně spoluautory) je přístupný na stránce projektů. Pokud máte zájem o naše služby zanechte nám, prosím, vzkaz.

Kontakt

Firma sídlí v malé obci Putimov (u města Pelhřimova), pro první kontaktování doporučujeme e-mail či telefon. Rádi se pak na vaši lokalitu zajedeme podívat a dohodnout další postup.

Chcete-li nám napsat zprávu, napište e-mail na evajonesova@seznam.cz nebo vyplňte formulář níže.