O nás

Projekční a poradenská firma v oboru zahradní a krajinářské architektury byla založena v roce 1992.

Nabízí zákazníkům zejména v kraji Vysočina (ale i kdekoliv v ČR) služby:

Odborná činnost v dendrologickém oboru

 • průzkumy a posudky stromů
 • návrhy ošetření a konzervace dřevin
 • inventarizace dřevin

Poradenství a projekce

 • zahrady rodinných domů
 • veřejná zeleň, návsi a náměstí, zeleň obytných souborů, řešení uliční zeleně
 • pasporty a generely městské zeleně
 • historické zahrady a parky
 • dětská hřiště, školní zahrady, zahrady domovů důchodců
 • hřbitovní zeleň
 • zeleň u hospodářských objektů - průmyslových i zemědělských
 • reprezentační zeleň u administrativních budov

Krajinné plánování

 • územní systémy ekologické stability (ÚSES) - generely
 • oponentní posudky ÚSES
 • realizační projekty pro prvky ÚSES - biocentra, biokoridory
 • podklady pro žádost o podporu z programu Péče o krajinu nebo ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) ČR
 • rekultivace
 • plány péče o zvláště chráněná území
 • podklady pro registarci významných krajinných prvků

Naše projektová dokumentace je autorizována pro územní či stavební řízení. Zajistíme i realizaci či údržbu zeleně podle zpracovaných projektů. Referenční seznam vybraných projektů, u nichž jsme autory (případně spoluautory) je přístupný na stránce projektů. Pokud máte zájem o naše služby zanechte nám, prosím, vzkaz.

Kontakt

Firma sídlí v malé obci Putimov (u města Pelhřimova), pro první kontaktování doporučujeme e-mail či telefon. Rádi se pak na vaši lokalitu zajedeme podívat a dohodnout další postup.

Chcete-li nám napsat zprávu, napište e-mail na evajonesova@seznam.cz nebo vyplňte formulář níže.