Červená Lhota, regenerace zámeckého parku I. etapa - giardinetto

V roce 2005 už byly původně holé skály kolem zámku zcela zakryté rostlinami a vzrostlý cypřišek pohledově konkuroval budově zámku.

Stísněný prostor ostrova se zámkem byl zaplněn přerostlými dřevinami. Podle projektu byly některé dřeviny odstraněny a případně doplněny vhodnější kultivary.

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Související