Havlíčkův Brod, Mateřská škola P. Holého, řešení zahrady

Při výstavbě sousední tělocvičny se zmenšila zahrada mateřské školy. Celková úprava zahrady a nové herní vybavení pro více než 80 dětí se ukázalo jako nezbytné.

Pro hru dětí je kromě pestrých herních prvků důležitý také volný trávník. I na takto malé zahradě byl tento požadavek splněn.

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Související