Mašovice (okres Tábor), biokoridor a interakční prvek

Biokoridor v této lokalitě doprovází cestu s mezí a zohledňuje stávající rozptýlenou zeleň.

Biokoridory a interakční prvky jsou nedílnou součástí územního systému ekologické stability. Komplexní pozemkové úpravy vyhrazují pozemky pro tyto prvky a v některých případech jsou podle prováděcích projektů také realizovány.

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Související