Obrataň - nový veřejný park

Nový park vzniká vedle silnice ale bude od ní oddělen dvouřadou alejí a volně rostoucím živým plotem.

Obec Obrataň se rozhodla pro své občany založit nový park doslova na zelené louce.

Park je zakládán v sousedství volné krajiny, proto jsou vysazovány zejména domácí dřeviny a jejich kultivary. Stejně tak je zohledněna další charakteristika lokality - vysoká hladina spodní vody.

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Související