Pelhřimov, sadovnické řešení Svatovítského náměstí

Celková úprava náměstí si vyžádala také řešení sadových úprav. Ty navázaly na návrh projektanta komunikací a sadovnická realizace z roku 1994 je funkční dosud.

Náměstí je živý organismus a probíhají na něm neustálé změny. Schéma stanovené projektem však zůstává zachováno.

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Související