Dětské hřiště v Putimově

Dětské hřiště z přírodních materiálů v obci s 250 obyvateli.

Po pěti letech fungování se ukázala životnost zvolené koncepce. Na volné plochy přidali zástupci obce na žádost rodičů několik herních prvků pro nejmenší děti.

Pro venkovské hřiště byly zvoleny certifikované herní prvky z akátových kmenů s přírodním vzhledem.

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Související