Tábor, Dukelských bojovníků

V roce 2015 město opravilo komunikace a inženýrské sítě v okolí sedmi cihlových bytových domů v ulici Dukelských bojovníků. Následovala revitalizace zeleně.

Při plánování a výsadbě byla jednou z podmínek úspěchu také dohoda s obyvateli domů a to zejména co se týče vybavení ploch sušáky prádla, sadovými lavicemi, psími pisoáry a dalším mobiliářem.

Kromě dřevin se podle projektu vysadily květiny a traviny.

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Související