Větrný Jeníkov - izolační zeleň kolem areálu firmy ZEVAR

Hospodářský areál firmy bylo potřeba pohledově oddělit od obce. Výsadba domácích druhů dřevin je pro tento účel ideální, zvláště pokud areál sousedí s volnou krajinou.

Projekt v několika stupních řešil optické a hygienické odclonění areálu směrem od obce a také doplnění dřevin podél toku v areálu. Byly použity výhradně domácí druhy dřevin.

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Související