References

Zámecké parky a zahrady

Při zpracování projektových dokumentací historických zahrad a parků úzce spolupracujeme s památkáři, abychom zajistili průchodnost návrhu řešení v následných úředních řízeních.

Chráněná území

Zpracováváme koncepční dokumenty pro řešení péče o významné krajinné prvky, zvláště chráněná území.

Městská a obecní zeleň

Návrhy řešení obecní zeleně jsou využívány jak při běžné údržbě (parsporty zeleně), tak při návrhu nových řešení problematických prostorů či jako podklad pro žádost o dotaci.

Krajinné úpravy

Řešíme jak mapování krajiny, tak posudky dopadu záměru na krajinný ráz ap.

ÚSES a VKP

Pro úřady zpracováváme podklady pro jejich činnost v ochraně přírody.

Péče o dřeviny

Pro vlastníky jsou pro jednání s úřady zpracovávány posudky a návrhy řešení ošetření starých stromů a stromořadí.

Zahrádky

Při řešení okolí domů, rekreačních i jiných soukromých objektů poskytujeme služby od poradenství až po zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení.

Zahrady

Při řešení okolí domů, rekreačních i jiných soukromých objektů poskytujeme služby od poradenství až po zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení.

Hřbitovy

Zpracováváme dokumentace regenerace zeleně pro žádosti ze SFŽP ap., dokumentace úprav okolí hospodářských či průmyslových staveb pro potřebu stavebních řízení.

Návsi a náměstí

Návrhy řešení obecní zeleně jsou využívány jak při běžné údržbě (parsporty zeleně), tak při návrhu nových řešení problematických prostorů či jako podklad pro žádost o dotaci.

Dětská hřiště

Městským a obecním úřadům pomáháme s návrhem a zajištěním realizace dětských hřišť. Při návrzích dětských hřišť používáme výhradně certifikované herní prvky.

Vyhrazená zeleň

Zpracováváme dokumentace regenerace zeleně pro žádosti ze SFŽP ap., dokumentace úprav okolí hospodářských či průmyslových staveb pro potřebu stavebních řízení.