Krajinné úpravy

Řešíme jak mapování krajiny, tak posudky dopadu záměru na krajinný ráz ap.

Od roku 1992 jsme pro řadu území v kraji Vysočina zpracovávali mapování aktuálního stavu krajiny podle metodiky AOPK ČR.

Pro vybraná území jsme zpracovali i mapování fytocenéz (též podle metodiky AOPK ČR).

Pro vybrané biotopy jsme zpracovali podklady pro registraci významných krajinných prvků.

Pro potřeby pozemkových úprav jsme zpracovali např. návrh dřevinného doprovodu polních cest.

Pro záměry investorů s dopadem na krajinný ráz zpracováváme posouzení podle nejnovějších metodik.

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.