Péče o dřeviny

Pro vlastníky jsou pro jednání s úřady zpracovávány posudky a návrhy řešení ošetření starých stromů a stromořadí.

Posouzení aktuálního stavu dřevin, návrhy na ošetření, dosadby ap.

V posledním období jsme řešili například

  • Humpolec, plán údržby a regenerace stromů ve VKP Stromořadí Cípek (2001)
  • Pacov, sortiment stromů pro výsadbu v lokalitě Pošenská (2001)
  • Humpolec, posouzení stavu lipového stromořadí na Pelhřimovské ulici (2002)
  • Poutní místo Křemešník, sadové úpravy poutního místa a okolí kostela (2005)
  • Červená Řečice, hodnocení stavu dřevin  na hrázi rybníka a návrh opatření (2006)
  • Humpolec - regenerace stromořadí ve VKP Cípek (projekce 2011, realizace 2013)
  • IV. etapa revitalizace alejí Vysočiny, ORP Havlíčkův Brod (projekce 2012, realizace 2014)

Péče o dřeviny je pravidelnou součástí téměř všech našich projektů uvedených na stránkách o zahradách, parcích, návsích a náměstích, městské zeleni, vyhrazené zeleni, a dalších.

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.