Zámecké parky a zahrady

Při zpracování projektových dokumentací historických zahrad a parků úzce spolupracujeme s památkáři, abychom zajistili průchodnost návrhu řešení v následných úředních řízeních.

Referenční seznam projektů

 • Konopiště, rekonstrukce parteru Růžové zahrady v zámeckém parku (projekce 1991, realizace 1992)
 • Věž, úprava zámeckého parku (projekce 1991, realizace 1992)
 • Ostředek a Tvoršovice, sadové úpravy v zámeckých parcích (projekce1992, realizace 1993)
 • Lukavec, regenerace zámeckého parku (studie 1995, realizace 1998 - 2000)
 • Těchobuz, zámecký park, návrh nezbytných opatření (projekce 1995, realizace 1995)
 • Černovice u Tábora, regenerace zámeckého parku (projekce 1996, realizace 1996 - 1997)
 • Proseč - Obořiště, regenerace zámeckého parku (projekce 1996, realizace 1997)
 • Přibyslav, regenerace zámeckého parku - spolupráce (projekce 1997)
 • Vyklantice, regenerace zámeckého parku - spolupráce (projekce 1997, realizace 1998 - 2000)
 • Světlá nad Sázavou, parter v zámeckém parku (projekce 1999)
 • Proseč-Obořiště, výsadby a ošetření dřevin v zámeckém parku (projekce 2000)
 • Pacov, regenerace parku Antoníny Sovy (projekce 2001, realizace 2002-2003)
 • Světlá nad Sázavou, orientační plán zámeckého parku (grafika pro informační tabule v parku 2002)
 • Čelákovice, rehabilitace areálu Volmanovy vily v Čelákovicích, část park (projekce 2004)
 • Jamné, úprava zámeckého parku (projekce 2005)
 • Křemešník, poutní místo, sadové úpravy (projekce 2005)
 • Červená Lhota, regenerace zámeckého parku I. etapa - giardinetto na ostrově, nástupní prostor před mostem a okolí bývalé konírny (proj. 2005, realizace 2006)
 • Červená Lhota, regenerace zámeckého parku II. etapa - východní porost (projekce 2005, realizace 2006)
 • Třeboň, státní zámek, NKP, regenerace zámeckého parku (projekce 2006)
 • Červená Lhota, regenerace zámeckého parku III. etapa - rybník západně od kaple a schodiště pod kaplí (projekce 2007, realizace část 2007)
 • Světlá nad Sázavou, výsadby v zámeckém parku (projekce 2007, realizace 2008)
 • Budkov, regenerace zámeckého parku, projekt pro žádost o dotaci z evropských fondů (projekce 2009, realizace 2014 - 2015)
 • Proseč-Obořiště, regenerace zám. parku, projekt pro žádost o dotaci z evrop. fondů (projekce 2009, realizace 2014 - 2015)
 • Hrad Kámen - revitalizace parku (projekce 2013, realizace 2014 - 2015)
Z prostorových důvodů jsou městské parky uvedeny na stránce městská zeleň.
Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.