Ing. Eva Jonešová

Ing. Eva Jonešová

Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Česká komora architektů

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Poradenství a projekce

  • zahrady rodinných domů
  • veřejná zeleň, návsi a náměstí, zeleň obytných souborů, řešení uliční zeleně
  • více

Krajinné plánování

  • územní systémy ekologické stability (ÚSES) - generely
  • oponentní posudky ÚSES
  • územní studie krajiny
  • více

Odborná činnost v dendrologickém oboru

  • průzkumy a posudky stromů
  • více