Dětská hřiště

Dětská hřiště

Městským a obecním úřadům pomáháme s návrhem a zajištěním realizace dětských hřišť. Při návrzích dětských hřišť používáme výhradně certifikované herní prvky.

Havlíčkův Brod, dětské hřiště Jihlavská

Plně vybavené dětské hřiště pro všechny věkové kategorie. Dětské hřiště zde nahradilo bývalé nevyhovující dětské herní prvky a prostor mezi nájemními domy získal nejmodernější vybavení. Plocha mezi obytnými domy a železničním náspem byla vždy využívána pro hry dětí.

Dětské hřiště v Putimově

Dětské hřiště z přírodních materiálů v obci s 250 obyvateli. Po pěti letech fungování se ukázala životnost zvolené koncepce. Na volné plochy přidali zástupci obce na žádost rodičů několik herních prvků pro nejmenší děti.

Havlíčkův Brod, dětské hřiště Kalinovo nábřeží

Jedno z prvních kompletně vybavených dětských hřišť v Havlíčkově Brodě. Studie řešila rozmístění ploch a herních prvků, prováděcí projekt ji respektoval a výsledek realizace odpovídá záměru architekta. Prostor vedle hradeb je příjemný pro svou chráněnou a přitom dostupnou polohu.