Návsi a náměstí

Návsi a náměstí

Návrhy řešení obecní zeleně jsou využívány jak při běžné údržbě (parsporty zeleně), tak při návrhu nových řešení problematických prostorů či jako podklad pro žádost o dotaci.

Humpolec, revitalizace parku na Dolním náměstí

Řešení Dolního náměstí v Humpolci včetně parku s kamennými opěrnými zdmi a schodišti je dílem významného českého architekta Josefa Gočára (1880-1945). Během prvních let provozu musely být udělány drobné změny ve vybavení parku, ale základní provozní schéma a použité materiály se ukázaly jako vhodně zvolené.

Humpolec, okolí pomníku TGM

Řešení okolí pomníku T. G. Masaryka je dílem slavného prvorepublikového architekta Josefa Gočára, stejně jako funkcionalistická vila, která tvoří pomníku pozadí. K 170 letému výročí narození TGM v roce 2020 město zrestaurovalo sochu a upravilo okolí pomníku.

Pelhřimov, Masarykovo náměstí, vybavení okolí kašny mobiliářem

Centrum města je zároveň centrem městské památkové rezervace. Stav domů na náměstí i dlažby už je několik let velmi uspokojivý, zbývalo zlepšit situaci vybavení mobiliářem. Použité materiály jsou kvalitní, živé prvky (dřeviny) potřebují průběžnou údržbu a tvarování.

Pelhřimov, sadovnické řešení Svatovítského náměstí

Celková úprava náměstí si vyžádala také řešení sadových úprav. Ty navázaly na návrh projektanta komunikací a sadovnická realizace z roku 1994 je funkční dosud. Náměstí je živý organismus a probíhají na něm neustálé změny.