Návsi a náměstí

Návsi a náměstí

Návrhy řešení obecní zeleně jsou využívány jak při běžné údržbě (parsporty zeleně), tak při návrhu nových řešení problematických prostorů či jako podklad pro žádost o dotaci.

Humpolec, revitalizace parku na Dolním náměstí

Řešení Dolního náměstí v Humpolci včetně parku s kamennými opěrnými zdmi a schodišti je dílem významného českého architekta Josefa Gočára (1880-1945). Během prvních let provozu musely být udělány drobné změny ve vybavení parku, ale základní provozní schéma a použité materiály se ukázaly jako vhodně zvolené.

Pelhřimov, Masarykovo náměstí, vybavení okolí kašny mobiliářem

Centrum města je zároveň centrem městské památkové rezervace. Stav domů na náměstí i dlažby už je několik let velmi uspokojivý, zbývalo zlepšit situaci vybavení mobiliářem. Použité materiály jsou kvalitní, živé prvky (dřeviny) potřebují průběžnou údržbu a tvarování.

Pelhřimov, sadovnické řešení Svatovítského náměstí

Celková úprava náměstí si vyžádala také řešení sadových úprav. Ty navázaly na návrh projektanta komunikací a sadovnická realizace z roku 1994 je funkční dosud. Náměstí je živý organismus a probíhají na něm neustálé změny.