Prasetín (okres Tábor), biokoridor

Pozemkové úpravy ponechávají volné pozemky pro prvky ÚSES tak, jak byly zapracovány do generelu. Prováděcí projekty pak řeší přesné osazovací schéma.

Zeleň vysázená ve volné krajině vyžaduje v prvních letech zvýšenou péči. Způsob založení prvků ÚSES má v tomto případě co nejvíce snížit náklady na následnou údržbu.

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Související