Tábor, okolí památníku na popravišti

Bývalé nacistické popraviště v Táboře je kulturní památkou a úprava v okolí řečniště neodpovídala významu místa. Pod přerostlými jalovci dokonce pobývali lidé bez domova a sousední svah fungoval jako minisjezdovka s letním i zimním provozem.

V roce 2016 navržená úprava lépe vystihuje tragický význam památníku, kdy sloupovité tisy evokují skupinu jednotlivých postav stojících v tratolišti krve (pokryvné červené růže).

Ing. Eva Jonešová
Ing. Eva Jonešová
Autorizovaný architekt – krajinářská architektura (A.3)

Firma Ing. Eva Jonešová se zabývá projekcí v zahradní a krajinářské architektuře.

Související